Pes a bouřka

Každý pes se může cítit nesvůj při pořádné bouřce a to i když je zdráv a bez psychické poruchy. A pak jsou psi, kteří mají chronický problém. Při každé bouřce nebo i jen vzdáleném zahřmění či náhlém dešti vykazují nepatřičné projevy stresu, paniky, strachu nebo úzkosti. Tyto stavy zatěžují nervovou soustavu i tělesný organismus psa.


V tomto článku se věnujeme možnostem pomoci psům, kteří trpí při bouřce. A to z těchto pohledů:

  • Stres a strach u jinak zdravého psa
  • Pes se špatnou minulostí a chronickou poruchou
  • Terapie s cílem dlouhodobého zlepšení

U psů, kteří trpí stresem a strachem z bouřek, se může neklidné chování projevovat dlouho před samotným začátkem bouřky.  A to především v hlavní sezóně, v době květnových a letních bouřek.

Úzkostné reakce mohou vyvolat pokles tlaku před bouřkou, záblesky z dálky, hřmění nebo kapky deště dopadající na střechu domu. Velmi často se jedná o psy se špatnou minulostí, s posttraumatickou poruchou. ale mohou být i psi s psychosociálním problémem zapřičiněným různými vztahovými faktory – podceňování, nezájem, nedostatek vyžití, nepochopení pravých potřeb psa…

Pro psy, kteří prožívají stres či strach z bouřek, jsou často podobným problémem i ohňostroje a petardy a tedy i období konce roku.Přílišné chlácholení ani tresty nepomohou

Při zvládání strachu je důležité psa za neklidné chování netrestat ani příliš nechlácholit. Obojí by mohlo vést ke zhoršení celé situace a mohlo dost narušit vztah mezi vámi a psem. Pokud psa potrestáte, bude ještě vystrašenější a vaši reakci neporozumí.

Jste jeho opora a tak byste se i měli chovat. Naopak přílišné chlácholení může u psa vyvolat dojem, že je jeho chování správné a dokonce vás těší. Ale to také nechceme.


Poskytněte bezpečné místo

Jestli má váš pes snahu schovat se někde v temném koutě pod gaučem nebo třeba v koupelně, tak mu v tom nebraňte. Naopak mu místo, které si vybral, co nejvíce zkomfortizujte a vylepšete pro tento účel.

Vytvořte a poskytněte psovi bezpečné místo, kde bude moci celou nepříjemnou situaci přestát. Jak takové místo vytvořit, se dozvíte v článku Jak zklidnit psa na Silvestra a v kritických situacích.


Stres a strach u jinak zdravého psa


Čistě přírodní pomůcka pro práci s psychikou

Pomocí v těchto situací je přípravek LÁSKA 50 Pro rychlé zklidnění. Je vhodný pro psy, kteří jsou za normálních okolností v pořádku a netrpí nějakou psychickou poruchou, ať již stresovou či úzkostnou.

U těchto psů LÁSKA 50 Pro rychlé zklidnění funguje skvěle na zklidnění emocí a může být značnou podporou v kritických chvílích. Mnoho chovatelů je s nimi spokojeno, stejně, jako paní Sylvia Smatanová‎:

“Dnes sme prvý raz použili olej na upokojenie. Bola búrka. Krátka, ale silná. Hrmelo tak, že sme sa báli aj my =D. Náš strachopud sa pchal aj tam, kde nemá šancu sa zmestiť. Na dlaň som kvapla pár kvapiek. Rozotrela do obidvoch rúk. Nechala ho ovoniavať. Najskôr z diaľky, potom som dala ruky až k papuľke. O pár sekúnd prestal uhýbať hlavou. O pár minút zostal ležať na mieste. Ešte som kvapla medzi uši. A rukami, na ktorých som mala rozotretý olej, som ho hladkala okolo hlavy. Nech sa zvyšky oleja dostanú na srsť a môže olej vdychovať dlhšie. Pri silnom údere hromu sa mykol a pomaly sa potuloval po dome. Ale to bolo všetko. Žiadny panický strach. Žiadne schovávanie sa do kútov, za nábytok, za starý sporák… Takže prvá skúsenosť úžasná. Ďakujeme pekne za nášho psíka aj za nás.”


Čistě přírodní pomůckou s pro práci s psychikou psa a navíc s velmi pohodovou aplikací je Láska 51 Uklidňující zásyp.

Používá se jednorázově pro aktuální uklidnění a komfortizaci psychiky anebo jej můžete aplikovat i pravidelně, 1x až 2x denně, a to v hlavní sezóně intenzivních bouřek.


DALŠÍ POMOCÍ JE ZVUK LIDSKÉHO SRDCE!

Až překvapivě účinnou pomocí u vás doma může být FREKVENČNÍ AUDIOTERAPIE.

Efektu zde není dosaženou překrýváním jinou hlukovou clonou, jak by se mohlo zdát. Frekvenční audioterapie je založena na úzké závislosti psa, jako druhu, na člověku, která se vyvíjela po desetitisíce let. Zvuk srdce spokojeného a zdravého člověka je hlavním terapeutickým prvkem. Funguje úžasně.

Album 1 Frekvenční audioterapie pro psy je určeno k základní terapii a pro uklidnění a harmonizaci. Nejčastěji bývá používáno právě jako pomoc v takovýchto specifických situacích nebo například při separační úzkosti. V nabídce je buď jako klasické CD nebo jako mp3 album (elektronické soubory).


Pes se špatnou minulostí a chronickou poruchou


U psů, kteří i mimo vypjaté chvíle bouřky či ohňostroje trpí psychickým diskomfortem, například úzkostnou či stresovou poruchou, jsou tyto chvíle znásobením a vyostřením jejich typických nouzových projevů a vzorců chování. Hranice excitability se u těchto psů v kritických situacích značně snižuje. Zde příliš nepomáhají běžné postupy. 

Pro zmírnění projevů v kritických chvílích musíme zlepšit aktuální psychický nebo neurologický stav zvířete.

Když je potřeba intenzivní pomoc a úleva

Pro konejšivou úlevu zvolíme krizovou lahvičku Láska 52 Viola odorata k dobrovolnému příjmu. Pes si sám zvolí, jakým způsobem bude s lahvičkou pracovat – jestli k ní usedne a bude s přivřenýma očima inhalovat nebo ji začne olizovat a bude chtít poskytnout kapku k očichávání a slíznutí. Nebo otočí hlavu na stranu a ukáže boční stranu krku k vetření účinné látky.

Podívejte se, jak se pracuje s krizovou lahvičkou, jak na látku reagují psi v různých stavech a co je dobrovolný příjem.


Další významnou pomoc a úlevu poskytne Láska 51 Uklidňující zásyp. Ten se používá jednorázově pro aktuální uklidnění a komfortizaci psychiky a dlouhodobě pro zmírňování a redukci projevů chronické psychické poruchy.

Tento uklidňující zásyp je osvědčeným podpůrným doplňkem všech typů psychoterapie.


U psů s chronickou poruchou, zváště u psů s traumatem z minulosti nebo u psů s poruchou vyhodnocování vnějších podnětů, určitě využijeme i uklidňující a harmonizační účinek frekvenční audioterapie, o níž již byla řeč.


Terapie s cílem významného zlepšení stavu


Váš pes reaguje stresově, strachově nebo panicky na různé zvuky a frekvence? Trpí poruchou vyhodnocování vnějších podnětů nebo akustikofobií? Děsí se i zvuků, které vy jen stěží slyšíte? Nezvládá i bežné zvuky, jako jsou auta, křik dětí, stavby nebo třeba provoz domácích spotřebičů? Letní bouřka nebo konec roku jsou pravidelným neúnosným utrpením?

Desenzitizace je osvědčený terapeutický postup a šance na významné zlepšení stavu.

Desenzitizace vjemů je účinnou cestou. Zvláště, je-li podpořena i vhodnými přírodními látkami, které podpoří správnou tvorbu uklidňující GABA (kyseliny gama-aminomáselné) a také schopnost adaptace v kritických situacích. Cílem terapie je stav, kdy pes přijímá vnější zvukové vlivy za normální, nebo alespoň přijatelné.

Tato terapie je pozvolná, uspěchat nic moc nejde. Počítejte se zhruba dvěma měsíci, v komplikovanějších případech (především se souběžnými diagnózami) se léčba může protáhnout i o měsíc.

Budete potřebovat následující výbavu pro podporu adaptačních procesů a celkového psychického stavu


Doporučené přípravky pro terapii jsou ve zvýhodněném setu: LÉČBA AKUSTIKOFOBIE A STRACHU ZE ZVUKŮ

1) Audioterapie pro psy Album 1 + Album 2

Klíčovým nástrojem pro desenzitizaci je Album 2 Audioterapie pro psy. Ale k provozování terapie potřebujete i základní Album 1 pro obecné uklidnění a harmonizaci. Zároveň to je taková bezpečnostní pojistka pro zklidnění situace, když to třeba při nácviku trochu přeženete.

Takže doporučením je zvýhodněný set Album 1 + Album 2. Je k dispozici buď jako klasické CD nebo jako verze mp3 (elektronické soubory).

2) Láska 56 Při strachu a úzkosti

Používáním přípravku Láska 56 Při strachu a úzkosti podpoříte správnou tvorbu uklidňující GABA (kyseliny gama-aminomáselné) a také schopnost adaptace v kritických situacích. S aplikováním přípravku začněte hned na počátku terapie. Používejte jej po dobu 2 až 5 týdnů podle vysledovaného vývoje a prospěchu pro psa.

Podpůrné přírodní látky přináší krátkodobější úlevný efekt vždy po aplikaci, ale nás zajímá i pozvolné, dlouhodobější působení na mozek zvířete. Ten se učí, že vypjaté situace lze zvládat klidněji a přehnané reakce nejsou nutné.

A je docela velká šance, že se mu to bude dařit i poté, co přípravek Láska 56 postupně přestaneme používat.

Alternativou pro psy, kteří na sebe nenechají sáhnout nebo není možná z jiného důvodu aplikace vtíráním do kůže a srsti, je přípravek Láska 55 Při strachu a úzkosti určený k inhalační aplikaci. Je vhodný i v případech, kdy potřebujete působit na více psů.

3) bylinná směs Láska B51 Pro podporu psychiky a adaptace

Směs bylin k vnitřnímu užívání Láska B51 Je velmi vhodnou podporou s jemným dlouhodobým působením. Poskytuje podporu přirozených procesů a adaptačních schopností. Napomáhá rozvolnění nervových procesů, uklidnění a harmonizaci. Pomáhá psychiku spravovat i „zevnitř“ a to šetrnou podporou činnosti jater a trávicího systému.

S podáváním směsi začněte hned na počátku terapie. Používání je jednoduché – bylinnou směs přimíchejte ve stanovené dávce přímo do potravy.

+ V KRITICKÝCH CHVÍLÍCH POUŽÍVEJTE PODLE POTŘEBY PŘÍPRAVKY PRO AKUTNÍ POMOC A ÚLEVU


JAK POMOCI PSOVI PŘI BOUŘKÁCH – PŘEHLEDNÉ SHRNUTÍ


Stres nebo strach u psa bez jiných problémů
Přípravek Láska 50 Pro rychlé zklidnění a Album 1 Audioterapie jsou pohromadě ve zvýhodněném setu:
Láska 50 + Album 1 (klasické CD)

Pes se špatnou minulostí, posttraumatickou poruchou nebo jiným chronickým problémem

Terapie s cílem významného zlepšení stavu
Doporučené přípravky jsou ve zvýhodněném setu:
LÉČBA AKUSTIKOFOBIE A STRACHU ZE ZVUKŮ

+ Podle potřeby v kritických chvílích a situacích používejte přípravky krizové psychické intervence.

Když budete chtít probrat například složitější stav psa nebo se na cokoliv zeptat, jsme zde pro vás.

ODBORNÁ PORADNA

poradna@dokonalalaska.cz
tel.: +420 603 421 744 (9 – 19 h)

Klidné prožití bouřek přeje tým Dokonalé Lásky!

0
    0
    Váš košík
    Váš košík je prázdnySpäť do obchodu