Pre zdravé zažívanie psov

Tráviace problémy sú jedny z najčastejších problémov u psa. Patrí sem hnačkové ochorenie, zvracanie, ale aj zápchy, nadúvanie. Hnačka či zápcha sú spôsobené najčastejšie diétne chybou, ktorú vo väčšine spôsobí sám chovateľ svojou nepozornosťou, nevedomosťou či nadmernou láskou.

Showing all 11 results