Sexualita psov

Masturbačný snahy nie sú len doménou psov-samcov, ale majú ich aj mnohé suky. Ľahšie sa však nechajú usmerniť a nie sú vo svojom konaní tak urputné, ako psi. Časté sú tieto prejavy u šteniat. Tá si formou nevinné hry nacvičujú sexuálne správanie, ktoré budú potrebovať oveľa neskôr.